Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення № 12 3 сесії Якимівської селищної ради 7 скликання


   Додаток 1
                                                                     до Порядку проведення конкурсу
                                                        З Р А З О К
                                Голові комісії з проведення конкурсу
                                 на право оренди комунального майна
             Якимівської селищної ради
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
 
З А Я В А
на участь у конкурсі на право оренди комунального майна
Якимівської селищної ради
 
1. Об’єкт користування:
1.1. Назва об’єкта __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
1.2. Місцезнаходження об’єкта__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
1.3. Балансоутримувач об’єкта __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(повна назва підприємства, організації, установи – юридичної особи)
1.4. Технічна (економічна характеристика об’єкта)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2. Учасник конкурсу:
2.1. Юридична особа __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
(повна назва)
Керівник __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(прізвище, ім’я та по-батькові, контактний телефон)
Ідентифікаційний код __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Коли і ким здійснена державна реєстрація__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
2.2. Фізична особа __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(прізвище, ім’я та по-батькові, контактний телефон)
Громадянин (ка) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(повна офіційна назва держави або особи без громадянства – зазначити)
Паспорт серія __ __ __ _ № __ __ __ __ __ _ дата видачі "__ __ "__ __ __ __ __ __  р.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
(назва органу, що видав паспорт)
З Порядком проведення конкурсу на право оренди комунального майна Якимівської селищної ради ознайомлений
__ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __
(особистий підпис)
Документи, що додаються:
3.1. Копія платіжного доручення (або квитанції) про сплату за участь у конкурсі __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ арк.
3.2. Зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта __ __ __ __ _арк.
3.3. Інші документи згідно умов конкурсу __ __ __ __ __ __ __ _арк.
Всього: __ __ __ __ __ __ арк.
 
Підпис учасника конкурсу __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
М.П.
 
Дата заповнення заяви:
"__ __ "__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
  
  

                 Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу
З Р А З О К
Голові комісії з проведення конкурсу
на право оренди комунального майна Якимівської селищної ради
 
Зобов’язання
(пропозиції) щодо використання об’єкта
1. Назва об’єкта, його місцезнаходження __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
2. Термін користування об’єктом __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
3. Призначення користування об’єктом __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
4. Спосіб користування __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(оренда, пільгова оренда, безоплатне користування)
5. Пропонований відсоток розміру орендної плати (від незалежної оцінки
 об’єкта)__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
6. Перелік робіт, які зобов’язується виконати учасник конкурсу після отримання об’єкта, орієнтований перелік їх виконання
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
7. Оцінка загальної вартості вищезазначених робіт
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
8. Зобов’язання щодо:
- відновлення технічної документації на об’єкт
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
- утримання, впорядкування прилеглої території
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
- сплати за комунальні послуги, землю, інших платежів
__ __ __ __ __ __ __ __ __
- інші додаткові зобов’язання (пропозиції) щодо використання об’єкта
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____________________________________________________________
Підпис учасника конкурсу __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
М.П.


                                      Додаток № 4
 до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від 29.01.2018 № 12


С К Л А Д
конкурсної комісії Якимівської селищної ради для проведення конкурсу на право оренди комунального майна громади Якимівської селищної ради

Голова комісії                 ГРОМИХІНА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА,
                                         селищний голова
Секретар комісії             
                                        
Члени комісії:                
                                          
                                          

 Податкового кодексу України.