Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення П»ЯТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ від 28 січня 2016 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від 28 січня 2016р.                                                                                       № 9

Про затвердження Правил розміщення

тимчасових споруд  для провадження

підприємницької діяльності в смтЯкимівка

 

                З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових закладів торгівлі в смтЯкимівка, відповідно до Конституції України, ст. 98-102 Земельного Кодексу України, ст. 28,33,52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про землеустрій", ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011р. №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

 
В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Правила розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в смтЯкимівка  (додається).

2. Рішення сімнадцятої сесії шостого скликання від 29.02.2012р. №59 «Про затвердження Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території селища Якимівка та Типового договору особистого строкового сервітуту»  вважати таким, що втратило чинність.

          

 

 

Якимівський селищний голова                              М.І.Захаров

 

Підготовлено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої сесії сьомого скликання

Якимівської селищної ради

від 28.01.2016р. № 9

 


                           

ПОРЯДОК
 розміщення тимчасових споруд
    для провадження підприємницької
діяльності

на території смтЯкимівка
 

 

                      I. Загальні положення
 

     1.1. Цей  Порядок  визначає  механізм  розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смтЯкимівка.
 

     1.2. Тимчасова     споруда     торговельного,     побутового,соціально культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд, визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без  улаштування фундаменту.
 

     1.4. Терміни   у   цьому   Порядку  застосовуються  у  такому
значенні:

     архітектурний тип   ТС   (далі   -   архітип)   -   зовнішній
архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її  власника
(користувача),  назви продукції та/або послуг,  які надаються. При
розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення  ТС  застосовуються
типові ТС;

     замовник - суб'єкт господарювання,  який має намір розмістити
ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

     комплексна схема розміщення  ТС  -  схема  розміщення  ТС  на
території населеного пункту або його частині;

     паспорт прив'язки ТС - комплект документів,  у яких визначено
місце  встановлення  ТС  на  топографо-геодезичній основі М 1:500,
схему благоустрою прилеглої території;

     пересувна ТС  - споруда,  яка не має закритого приміщення для
тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене
торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток,
ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   сезонної
роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

     схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній
формі  на  топографо-геодезичній  основі  М  1:500  із зазначенням
заходів щодо благоустрою та озеленення території,  прилеглої до ТС
(розташування квітників,  під'їздів,  урн,  влаштування дорожнього
покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

     стаціонарна ТС  -  споруда,  яка  має  закрите приміщення для
тимчасового перебування людей і по зовнішньому  контуру  площу  до
30 кв.м.;

     типові ТС  -  види  ТС,  виконані  за  проектами   повторного
використання.
 

     1.5. Розміщення   окремих   ТС   здійснюється  згідно  з  цим
Порядком.
 

     1.6. Холодильне та інше обладнання,  що розміщується поряд  з
ТС,  необхідне  для  забезпечення санітарних заходів чи дотримання
вимог санітарних норм,  не потребує отримання будь-якого  дозволу.
При  цьому  загальна  площа,  що  займає таке обладнання,  не може
перевищувати 25%  площі цієї ТС,  а обладнання  має  розміщуватися
поряд з ТС.
 

    1.7. Розміщення ТС на території  ринку  як  торговельного  об'єкта
визначається  планувальною документацією території цього ринку або
проектною документацією його споруди.
     1.8. Для  розміщення  групи  ТС  (але   не   більше   п'яти)
розробляється  єдиний  паспорт  прив'язки  ТС  з прив'язкою кожної
окремої ТС з  відображенням  благоустрою  прилеглої  території  та
інженерного забезпечення    (на    топографо-геодезичній    основі
М 1:500).
 

     1.9. Розміщення ТС під час проведення ярмарок,  державних та
місцевих святкових,  урочистих масових заходів на строк проведення
таких  заходів  здійснюється на підставі розпорядження селищного голови.
 

     1.12. При  розміщенні  ТС ураховуються всі наявні планувальні
обмеження, передбачені будівельними нормами.
 

           II. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС
 

     2.1. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки  ТС
(додаток 1).
 

     2.2. Замовник,  який має намір встановити ТС,  звертається до
 виконавчого комітету селищної ради із відповідною заявою про згоду на     розміщення ТС.
 

     2.3. До заяви додаються:

     графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування
ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній
основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

     реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна
інформація).

     Цей перелік документів є вичерпним.
 

     2.4. Після отримання згоди виконкому селищної ради замовник звертається для  оформлення  паспорта прив'язки до органу з питань містобудування  та  архітектури  із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

     рішення виконкому про надання згоди на розміщення ТС;

     схему розміщення ТС (додаток 1);

     ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС),
які  виготовляє  суб'єкт  господарювання,  що  має   ліцензію   на
виконання  проектних робіт,  або архітектор,  який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат (додаток 1);

     схему благоустрою  прилеглої  території,  складену замовником
або суб'єктом  підприємницької  діяльності,  який  має  відповідну
ліцензію,   архітектором,  який  має  відповідний  кваліфікаційний
сертифікат,  відповідно  до  Закону   України   "Про   благоустрій
населених пунктів України" ( 2807-15 );

     технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності),
отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних інженерних
мереж.

     Зазначені документи замовником отримуються самостійно.
 

     2.5. Паспорт  прив'язки  ТС  оформлюється  органом  з  питань
містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів  з  дня
подання зазначеної заяви за формою,  наведеною у додатку 1 до
цього Порядку.
.
     2.6. Паспорт прив'язки включає:

     схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі
у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

     ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

     технічні умови щодо  інженерного  забезпечення  ТС,  отримані
замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

     реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна
інформація).

     Цей перелік документів є вичерпним.
 

     2.7. Паспорт прив'язки підписується керівником  (заступником
керівника)   відповідного   органу   з  питань  містобудування  та
архітектури районної державної адміністрації.
 

     2.8. При   оформлені  паспорта  прив'язки  ТС  забороняється
вимагати  від  замовника  додаткові  документи  та  отримання  ним
погоджень, непередбачених законом та цим Порядком.
 

     2.9. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

     подання неповного пакета документів,  визначених пунктом  2.6
цього Порядку;

     подання недостовірних відомостей,  зазначених  у  пункті  2.6
цього Порядку.

     Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.
 

     2.10. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.
 

     2.11. Строк  дії  паспорта  прив'язки  визначається органом з
питань   містобудування   та   архітектури   районної державної адміністрації відповідно з урахуванням строків реалізації їх положень.
 

     2.12. Продовження  строку дії паспорта прив'язки здійснюється
за заявою замовника,  шляхом зазначення  нової  дати,  підпису  та
печатки  у  паспорті  прив'язки органом з питань містобудування та
архітектури  районної державної адміністрації.
 

     2.13. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації
на місцевому  рівні,  будівельних  нормах,  розташуванні  існуючих
будівель  і  споруд,  інженерних  мереж  або з ініціативи суб'єкта
господарювання,  паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк
дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.
 

     2.14. Встановлення  ТС  здійснюється  відповідно  до паспорта
прив'язки.
 

     2.15. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.
 

     2.16. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.
 

     2.17. Після  розміщення  ТС  замовник  подає  до  виконавчого
комітету селищної ради письмову  заяву  за  формою,  наведеною  у
додатку 3 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги
паспорта прив'язки.
 

     2.18. Паспорт прив'язки виготовляється  у  двох  примірниках.
Один   примірник   зберігається   у   замовника  ТС,  другий  -  у
відповідному органі з питань містобудування та архітектури.
 

     2.19. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

     необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній
ділянці,  на  якій  розміщена  ТС,  - з обов'язковим попередженням
власника  ТС  за  1  місяць  та  наданням  тимчасового  місця  для
розміщення такої ТС;

     необхідність проведення   аварійних   ремонтних   робіт    на
земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження.
 

     2.20. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

     недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

     невстановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання
паспорта прив'язки;

     надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у
пункті 2.6 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив'язки
ТС.
     2.21. У  разі  закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта
прив'язки,   самовільного   встановлення   ТС   така  ТС  підлягає
демонтажу.
 

     2.22. Розміщення ТС самовільно забороняється.
 

     2.23. Власники  (користувачі)  ТС  зобов'язані   підтримувати
належний  експлуатаційний  стан  ТС та відповідного технологічного
обладнання, що використовується разом з ТС.
 

     2.24. У разі коли власник (користувач) має намір  змінити  її
естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань
містобудування та архітектури з  письмовою  заявою  щодо  внесення
змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів.  Орган з
питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів
ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за
відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з
питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.
 

     2.25. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання
відповідно до законодавства.
 

     2.26. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання
чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.
 

Спеціаліст І категорії                        С.А.Самофалов

 

                                      Додаток 1
                                      до Порядку розміщення
                                      тимчасових споруд
                                      для провадження
                                      підприємницької діяльності

в смтЯкимівка
 
 

                        ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ

                 _______________________________
                            (назва ТС)
 
 

 Замовник ________________________________________________________
                   (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)
 

 Примірник N * ______________
 

 Реєстраційний N _____________
 

 Паспорт прив'язки виданий

__________________________________________________________________
  (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування
      та архітектури виконавчого органу сільської, селищної,
         міської ради, районної державної адміністрації)
 

 Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року
 

 Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року
 

 _________________     _______________        ____________________
    (посада)              (підпис)            (прізвище, ініциали)
 

 М.П.
 

 Дата видачі  ____  ____________ 20____ року
 
 

                        ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
             у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

 

                              М 1:50
 

                 ---------------------------------

                 |                               |

                 |                               |

                 |        Місце креслення        |

                 |                               |

                 |                               |

                 ---------------------------------
 

                       СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
 

     Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на
 землекористування ____ га
 

                             М 1:500
 

                 ---------------------------------

                 |                               |

                 |                               |

                 |        Місце креслення        |

                 |                               |

                

     Експлікація:

     1) місце розташування ТС;

     2) червоні лінії;

     3) лінії регулювання забудови;

     4) місця підключення до інженерних мереж.
 

     Умовні позначення:

__________________________________________________________________

 
 

     * Паспорт прив'язки складається  у  2-х  примірниках.  Перший
 примірник  надається  замовнику,  другий примірник зберігається в
 органі  містобудування  та  архітектури,   який   видав   паспорт
 прив'язки.
 

------------------------------------------------------------------

|________   _____________________________________________        |

|(підпис)    (прізвище, ініціали керівника (заступника)          |

|               підприємства, установи, організації              |

|                           розробника)                          |

|                                                                |

|М.П.                                                            |

|                                                                |

|Дата складання  ____ ____________ 20____ року                   |

------------------------------------------------------------------
 
 

                                    

 

 Додаток № 2
                                      до Порядку розміщення
                                      тимчасових споруд
                                      для провадження
                                      підприємницької діяльності

в смт Якимівка

 
 

Селищному голові

___________________

 

ЗАЯВА

про надання дозволу розміщення тимчасової споруди

для провадження підприємницької діяльності

 

__________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта господарювання)

 

__________________________________________________________________

 (адреса суб'єкта господарювання)

 

__________________________________________________________________

 (номер державної реєстрації суб'єкта господарювання)

 

__________________________________________________________________

 (телефон та електронна адреса)

 

Прошу надати згоду на  розміщення __________________________________

(призначення тимчасової споруди)

 

__________________________________________________________________

 (адреса або приблизне бажане місце розміщення)

 

 

__________________________________________________________________

 (павільйон, кіоск, розміри, місце розташування, площа, кв. метрів)

 

Строк розміщення тимчасової споруди ___ _________20__ р. по ___ _____________ 20__р.

 

____________ ________________________________________________   

             (підпис)             (прізвище, ім'я та по батькові заявника або уповноваженої ним особи)

 

Документи, що додаються:

 

Додаток № 3
                                      до Порядку розміщення
                                      тимчасових споруд
                                      для провадження
                                      підприємницької діяльності

в смт Якимівка

 

 

 

Селищному голові

___________________

 
 

                              ЗАЯВА
 

 

     Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________________
 

     Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив'язки
 тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності,
 виданого  ______________  від  _____ N _____,  виконані у повному
 обсязі.
 

 _________________________________________________________________
            (П.І.Б. керівника підприємства, установи,
       організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця,
              підпис, дата, печатка (за наявн