Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ


ПОРЯДОК ДЕННИЙ
четвертого пленарного засідання
першої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання
від 27 грудня 2017 року
 
 
22. Про створення юридичної особи «Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».
23. Про створення юридичної особи «Відділу культури і туризму Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».
24. Про безоплатне прийняття майна з спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району в особі Якимівської районної ради в комунальну власність Якимівської селищної ради.
Доповідач: Громихіна В.М., селищний голова.
25. Про бюджет об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради на 2018 р.
Доповідач: Єманова Л.В., заступник селищного голови з фінансових питань-головний бухгалтер.
26. Про утворення постійної комісії селищної ради з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.
27. Про розгляд листа КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.
28. Про створення робочої групи з питань розробки Регламенту Якимівської селищної ради.
29. Про затвердження на посаду заступника селищного голови з
гуманітарних питань та соціальної політики Якимівської селищної
ради Якимівського району Запорізької області.
30. Про обрання лічильної комісії для обрання секретаря Якимівської
селищної ради.
31. Про обрання секретаря Якимівської селищної ради.
Доповідач: Громихіна В.М., селищний голова.
 
 
 
 
Якимівський селищний голова В.М. Громихіна
 
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
РІШЕННЯ
 
від 27 грудня 2017 року № 22
Про створення юридичної особи
«Відділ освіти, молоді та спорту
Якимівської селищної ради Якимівського
району Запорізької області»
 
 
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Створити юридичну особу «Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».
2. Затвердити Положення про юридичну особу «Відділ освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» (додається).
3. Затвердити структуру відділу освіти, молоді та спорту:
- Начальник відділу – 1 шт.од.;
- Головний спеціаліст – 1 шт.од.;
- Спеціаліст І категорії – 1 шт.од.;
- Централізована бухгалтерія – 16 шт.од.( в тому числі: головний бухгалтер – 1 шт.од.; заступник головного бухгалтера – 1 шт.од.; економіст – 2 шт.од.; бухгалтер – 11 шт.од.; юрист – 1 шт.од.);
- Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту – 7 шт.од. ( в тому числі: завідувач – 1 шт.од., методист – 5,5 шт.од.; бібліотекар – 0,5 шт.од.);
- Господарська група відділу освіти, молоді і спорту – 10,5 шт.од. ( в тому числі: інженер з охорони праці – 1 шт.од.; теплотехнік – 1 шт.од., енергетик – 1 шт.од.; секретар – 1 шт.од., електрик – 0,5 шт.од., водій – 1 шт.од.; системний адміністратор – 1 шт.од.; прибиральник службових приміщень – 1 шт.од.; сторож – 3 шт.од.).
4. Доручити начальнику відділу освіти, молоді та спорту провести:
- реєстрацію закладу як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України;
- подати на затвердження Якимівській селищній раді зміни до Статутів
закладів освіти, розміщених на території Якимівської селищної ради.
5. Відділу фінансів Якимівської селищної ради забезпечити фінансування новоствореного відділу освіти, молоді та спорту Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області з 1 січня 2018 року за рахунок коштів селищного бюджету.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю
 
Селищний голова В.М.Громихіна
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення першої сесії
VІІ скликання
Якимівської селищної ради
від 27.12. 2017 р. № 22
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про юридичну особу «Відділ освіти, молоді та спорту
Якимівської селищної ради
Якимівського району Запорізької області»
 
І. Загальні положення
1.1. Відділ освіти, молоді та спорту (надалі – Відділ) є виконавчим органом Якимівської селищної ради, утворюється Якимівською селищною радою, підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, заступнику селищного голови, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
1.3 Структура та чисельність Відділу затверджується селищною радою.
1.4 Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
1.5 Юридична адреса Відділу: смт. Якимівка, вул. ____________________.
2. Мета Відділу
2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Якимівської селищної громади.
3. Основні завдання, функції та права
3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:
3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики селищної ради ради в сферах освіти, фізичної культури, молоді та спорту.
3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.
3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
3.1.4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.
3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.
3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.
3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяль ність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.
3.1.9. Готує проекти актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.
3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
3.1.11. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті селищної ради.
3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:
3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади.
3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.
3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.
3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції :
3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
3.3.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
3.3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.
3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
3.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
3.3.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
3.3.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.
3.3.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.
3.3.9. Розробляє i подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.
3.3.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
3.3.11. Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
3.3.12. Аналізує стан освіти, фізичної культури та спорту в населених пунктах громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти громади.
3.3.13. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
3.3.14. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
3.3.15. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у навчальних закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів.
3.3.16. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
3.3.17. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.
3.3.18. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
3.3.19. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
3.3.20. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
3.3.21. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
3.3.22. Координує роботу методичного кабінету (у разі його створення), спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
3.3.23. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
3.3.24. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.
3.3.25. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
3.3.26. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
3.3.27. Забезпечує участь дітей у чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
3.3.28. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
3.3.29. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
3.3.30. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
3.3.31. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо- чення та нагородження працівників освіти.
3.3.32. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.
3.3.33. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
3.3.34. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
3.3.35. Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
3.3.36. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів та закладів спортивного спрямування.
3.3.37. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
3.3.38. Координує формування та використання закладами та установами освіти та спорту видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
3.3.39. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
3.4. Відділ має право:
3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.
3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.
3.4.3. Скликати селищні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
3.4.4. Вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету галузі громади.
3.4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
3.4.6. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради.
3.4.7. Відділ освіти, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.
4. Структура Відділу
4.1. Штатний розпис Відділу затверджується у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради.
4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.
4.3. При відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
5. Керівництво Відділу
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови.
5.2. Начальник Відділу:
5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
5.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
5.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
5.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого селищною радою кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
5.2.6. Надає пропозиції селищному голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.
5.2.7. За погодженням селищного голови призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу. Призначає та звільняє педагогічних працівників відповідних установ за поданням керівників цих установ.
5.2.8. Звітує про роботу Відділу перед Якимівською селищною радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час;
5.2.9 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та селищної ради;
5.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повно¬важень відділу;
5.2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
6. Фінансування діяльності Відділу
6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Якимівської селищної ради, які виділені на його утримання.
6.2 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти, молоді та спорту, є комунальною власністю Якимівської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.
6.3 Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.
7. Заключні положення
7.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Якимівської селищної ради у встановленому законом порядку.
7.2 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Якимівської селищної ради.
Селищний голова В.М.Громихіна
 
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
РІШЕННЯ
 
від 27 грудня 2017 року № 23
Про створення юридичної особи «Відділ культури
і туризму Якимівської селищної ради
Якимівського Запорізької області»
 
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Створити юридичну особу «Відділ культури і туризму Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».
2. Затвердити Положення про юридичну особу «Відділ культури і туризму Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» (додається).
3. Затвердити структуру відділу культури і туризму:
- Начальник відділу – 1 шт.од.;
- Головний спеціаліст – 1 шт.од.;
- Централізована бухгалтерія – 5 шт.од.( в тому числі: головний бухгалтер – 1 шт.од.; бухгалтер – 4 шт.од.)
4. Доручити начальнику відділу культури і туризму провести:
- реєстрацію закладу як юридичної особи в порядку, затвердженому чинним законодавством України;
- подати на затвердження Якимівській селищній раді зміни до Статутів
закладів культури, розміщених на території Якимівської селищної ради.
5. Відділу фінансів Якимівської селищної ради забезпечити
фінансування новоствореного відділу культури і туризму Якимівської
селищної ради Якимівського району Запорізької області області з 1 січня
2018 року за рахунок коштів селищного бюджету.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю
 
 
Селищний голова В.М.Громихіна
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення першої сесії
VІІ скликання
Якимівської селищної ради
від 27.12. 2017 р. № 23
 
П О Л О Ж Е Н Н Я
про юридичну особу «Відділ культури і туризму
Якимівської селищної ради
Якимівського району Запорізької області»
 
1.Загальні положення
1.1. Відділ культури і туризму Якимівської селищної ради (далі - відділ), є виконавчим органом Якимівської селищної ради, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури та туризму (в сфері бібліотечної справи, естетичного виховання підростаючого покоління і жителів громади, туризму, охорони культурної спадщини) на території селищної об’єднаної територіальної громади.
1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Якимівській селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з гуманітарних питань.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Міністерства культури України, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, , рішеннями селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
1.4. Працівники Віділлу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується селищною радою.
1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
1.6. Юридична адреса відділу: смтЯкимівка, вул. ______________
 
2. Мета відділу
2.1. Метою відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору об’єднаної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.
 
3. Основні завдання, функції та права
3.1. Для досягнення мети відділ вирішує наступні завдання:
3.1.1. реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури та туризму;
3.1.2. формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями;
3.1.3. здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел;
3.1.4. реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини;
3.1.5. готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру;
3.1.6. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;
3.1.7. створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають в громаді
3.1.8. організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
3.1.9. здійснює інші повноваження, покладені на відділ, відповідно до чинного законодавства.
3.2. При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:
3.2.1.забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті об’єднаної територіальної громади ;
3.2.2.забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;
3.2.3. забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків;
3.2.4. здійснювати пошуки, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури та туризму, впроваджувати нові моделі організації культурної і туристичної діяльності.
3.2.5.здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв;
3.2.6. забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.
3.3. Відділ має право:
3.3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку культури та туризму відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.
3.3.2. готувати пропозиції селищному голові щодо призначення керівників закладів культури, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади ;
3.3.3. вносити селищній раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів культурно-мистецького профілю;
3.3.4. виступати організатором фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму;
3.3.5. погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури і туризму, підпорядкованих відділу.
3.3.6. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів культури та туризму, брати безпосередню участь у формуванні бюджету культурної та туристичної галузі населених пунктів громади.
3.3.7. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури іноземних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 
 
4. Система взаємодії
4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.
 
5. Структура Відділу
5.1. Штатний розпис відділу затверджується селищною радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.
 
6. Керівництво відділу
6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою.
6.2. Начальник відділу:
6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
6.2.2 Діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особ ми та громадами.
6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
6.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
6.2.5. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
6.2.6. Надає пропозиції селищному голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу.
6.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
6.2.8. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу.
 
7. Фінансування діяльності Відділу
7.1 Відділ фінансується за рахунок коштів селищного бюджету, які виділені на його утримання.
7.2 Джерелами фінансування відділу є: кошти селищного бюджету; інші кошти, передані відділу згідно з чинним законодавством.
7.3 Майно, яке знаходиться на балансі відділу культури і туризму, є комунальною власністю Якимівської селищної ради та перебуває в оперативному управлінні відділу.
7.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.
 
8. Заключні положення
8.1. Покладання на працівників відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.
8.2. Ліквідація або реорганізація відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.
8.3 Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням селищної ради.
 
 
 
Селищний голова В.М.Громихіна
 
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
РІШЕННЯ
 
від 27 грудня 2017 року № 24
Про безоплатне прийняття майна
з спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Якимівського
району в особі Якимівської районної
ради в комунальну власність
Якимівської селищної ради
 
Відповідно до статей 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності", пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, керуючись ст.ст. 177, 181, 190 Цивільного кодексу України, статей 52, 55, 62, 63, 66, Господарського кодексу України, беручи до уваги рішення сімнадцятої сесії 7 скликання Якимівської районної ради від 12 грудня 2018 року «Про безоплатну передачу майна з спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району до комунальної власності Якимівської селищної ради» , Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
1.Прийняти з 01.01.2018 безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району у власність Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області установи, що обліковуються на балансі відділу освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації, а саме:
- комунальний заклад «Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Якимівська гімназія» Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Горьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Давидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Переможненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Розівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, також майно, закріплене за комунальним закладом);
- автомобіль відділу освіти, молоді та спорту ЗАЗ 1102 АР 46-02 АЕ;
- автомобіль відділу освіти, молоді та спорту ГАЗ 322132 АР 45-97 АІ;
- автобус відділу освіти, молоді та спорту БАЗ 2215 АР 14-93 АС (Розівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
- автобус відділу освіти, молоді та спорту БАЗ А079 АР 88-40 СВ (Переможненська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
-автобус відділу освіти, молоді та спорту БАЗ А079 АР 75-28 СН (Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
- мотоцикл ММВЗ-3 112-11 відділу освіти, молоді та спорту (Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
- шкільний автобус АС-Р-4234 «Мрія» відділу освіти, молоді та спорту (Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
- інше майно відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, що знаходиться в оперативному управлінні.
2. Прийняти з 01.01.2018 безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району у власність Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області установи, що обліковуються на балансі відділу культури і туризму Якимівської райдержадміністрації, а саме:
- комунальний заклад «Районний будинок культури» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Якимівська районна централізована бібліотечна система» (нерухоме майно, а також майно,закріплене за комунальним закладом та:
- Горьківську сільську бібліотеку (філія№11)- нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Таврійську сільську бібліотеку (філія №24) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Розівську сільську бібліотеку (філія №23) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Шелюгівську сільську бібліотеку (філія №26) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Переможненську сільську бібліотеку (філія №20) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Радивонівську сільську бібліотеку (філія №22 та №15) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Володимирівську сільську бібліотеку (філія №9) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Давидівську сільську бібліотеку (філія №10 та №12) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- Чороноземненську сільську бібліотеку (філія №21 та №25) - нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією;
- комунальний заклад «Якимівська дитяча музична школа» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом);
- комунальний заклад «Давидівська дитяча музична школа» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом);
- Таврійську філію комунального закладу «Якимівська ДМШ» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за філією);
- комунальний заклад «Якимівський районний історико-краєзнавчий музей» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом);
- майно відділу культури та туризму райдержадміністрації, що знаходиться в оперативному управлінні.
3. Прийняти з 01.01.2018 безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району у власність Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області – комунальний заклад «Якимівська центральна районна лікарня» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом).
4. Прийняти з 01.01.2018 безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району у власність Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області – комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Якимівської районної ради Запорізької області» (нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом).
5. Прийняти з 01.01.2018 безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Якимівського району у власність Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області – комунальний заклад «Якимівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Якимівської райдержадміністрації»(нерухоме майно, а також майно, закріплене за комунальним закладом).
6. Внести зміни у найменування комунальних закладів, а саме:
- комунальний заклад «Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Якимівської районної ради Запорізької області» – змінити на комунальний заклад «Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Якимівської районної ради Запорізької області» - змінити на комунальний заклад «Якимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Якимівська гімназія» Якимівської районної ради Запорізької області» - змінити на комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Якимівська гімназія» Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» – комунальний заклад «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «ВовчанськаЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Горьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Горьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Давидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Давидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» – комунальний заклад «Таврійська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Переможненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Переможненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Радивонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Розівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Розівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Чорноземненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Районний будинок культури» - комунальний заклад «Будинок культури Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Якимівська районна централізована бібліотечна система» - комунальний заклад «Якимівська централізована бібліотечна система Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Якимівський районний історико-краєзнавчий музей» - комунальний заклад «Якимівський районний історико-краєзнавчий музей Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Якимівська центральна районна лікарня» - комунальний заклад «Якимівська центральна лікарня Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Якимівської районної ради Запорізької області» - комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області» ;
- комунальний заклад «Якимівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Якимівської райдержадміністрації» - комунальний заклад «Якимівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області».
7. Директорам комунальних закладів затвердити нову редакцію Статутів та забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
8. Утворити комісію для здійснення прийому установ та їх майна, зазначеного в п.1,2,3,4,5 цього рішення, в порядку, встановленому чинним законодавством України, у складі:
- Савенка С.Л. - заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;
- Єманової Л.В.- заступника селищного голови з фінансових питань-головного бухгалтера;
- Ніконорова К.Б. - заступника голови Якимівської районної ради;
- Склярової В.Ф.- начальника відділу управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;
- Тіхтілової О.В. – спеціаліста 1 категорії Якимівської селищної ради.
9. Контроль за виконанням рішення селищної ради покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.
 
Якимівський селищний голова В.М.Громихіна
 
 
 
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
четверте пленарне засідання
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 27 грудня 2017 № 25
смт. Якимівка
 
Про бюджет об`єднаної
територіальної громади
Якимівської селищної ради
на 2018 рік
 
 
Заслухавши інформацію Єманової Л.В., заступника селищного голови з фінансових питань, про заплановані доходи та видатки місцевого бюджету, Дєдушева А.В., голови постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, про роботу комісії з даного питання, розглянувши матеріали щодо формування бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Відхилити пропозицію заступника селищного голови з фінансових питань Єманової Л.В. щодо формування бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради.
2. Постійній комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку (голова Дєдушев А.В.) доопрацювати матеріали щодо формування бюджету об`єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради та винести на затвердження сесії селищної ради у січні 2018 року.
 
 
 
 
Селищний голова В.М.Громихіна
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 грудня 2017р. № 26
Про утворення постійної комісії селищної ради
з питань освіти, фізичного виховання,
культури, охорони здоров’я та соціальної політики
 
 
 
 
Відповідно до ст. ст. 140, 141 Конституції України, п. 2 ч. першої ст. 26, п.п. 13, 14 ст.46 , ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 
Утворити постійну комісію Якимівської селищної ради VІІ скликання з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики:
 
 
голова комісії – Наприклад В.І.
члени комісії – Оболенцев В.А.
Шайхутдінова С.І.
Покрасенко І.В.
Гожиєнко Ю.П.
 
 
 
 
 
 
Якимівський селищний голова В.М.Громихіна
 
 
УКРАЇНА
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 грудня 2017р. № 27
Про розгляд листа КП «Облводоканал»
Запорізької обласної ради
 
 
 
Розглянувши лист КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради про укладання нового договору позички рухомого та нерухомого майна комунальної власності територіальної громади між Якимівською селищною радою та КП «Облводоканал», керуючись п.31та п.43 частини першої ст. 26, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 
Укласти договір позички рухомого та нерухомого майна комунальної власності територіальної громади між Якимівською селищною радою та КП «Облводоканал» (проект додається).
 
 
 
 
 
Якимівський селищний голова В.М.Громихіна
 
 
 
УКРАЇНА
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
 
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 грудня 2017р. № 28
Про створення робочої групи з питань
розробки Регламенту
Якимівської селищної ради
 
 
 
 
Керуючись пунктом 1 частини першої ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Утворити тимчасову робочу групу Якимівської селищної ради з питань розробки Регламенту Якимівської селищної ради (далі – робоча група) в складі:
• постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики, регламенту, законності, правопорядку, гласності та зв’язку з громадськістю;
• 3 представники в.о. старост;
• 2 представники громадськості.
2. Робочій групі провести роботу з розробки проекту Регламенту Якимівської селищної ради , опрацювати його з постійними комісіями селищної ради та надати на затвердження на чергову сесію ради.
 
 
 
 
 
Якимівський селищний голова В.М.Громихіна