Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення ШОСТОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ ЯКИМІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ від 23 лютого 2016 р.


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2016р.                                                                          № 17

Про зміну функціонального

призначення об’єкту комунальної власності

Якимівської селищної ради –

цілісного майнового комплексу колишнього ДНЗ «Топольок»

по вул. Піонерській, 6, в смт. Якимівка

 

             Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження та раціонального використання майна комунальної власності територіальної громади смт. Якимівка, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А :

  1. Змінити функціональне призначення об’єкту комунальної

     власності Якимівської селищної ради – цілісного

     майнового комплексу колишнього ДНЗ «Топольок» по

     вул. Піонерській, 6, в смт. Якимівка на комплекс нежитлових

     будівель комунальної власності Якимівської селищної ради по

     вул. Піонерській, 6, в смт. Якимівка.

2.  Доручити виконавчому комітету селищної ради вжити заходів по

     виготовленню правовстановлюючих документів на комплекс 

     нежитлових будівель комунальної власності Якимівської

     селищної ради по вул. Піонерській, 6, в смт. Якимівка.

          3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з

                питань житлово-комунального господарства, комунальної    

                власності, торгівлі, підприємництва та благоустрою

                (Харченко Р.О.)

 

Якимівський селищний голова                                      М.І. Захаров

 

                                   ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                    ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
                       ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
                                              РІШЕННЯ
 від 23.02.2016 р.                                                    № 18
Про затвердження селищної Програми
приватизації об’єктів комунальної власності 
територіальної громади смт. Якимівка на 2016-2017 роки 

Відповідно до п. 30 ч. 1 статті 26, пп. 1 п. «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку смт. Якимівка, подальшого поглиблення ринкових відносин, виконання завдань по надходженню коштів до бюджету селищної ради, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
Вирішила:  
1. Затвердити програму приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади смт. Якимівка на 2016 – 2017р.р. (Додаток № 1)
2. Виконавчому комітету Якимівської селищної ради забезпечити публікацію  Програми приватизації та переліків об’єктів комунальної власності територіальної громади смт. Якимівка на 2016 – 2017 роки, що підлягають приватизації,  в газеті «Слово трудівника» (або) на офіційному сайті селищної ради.
3. Покласти на виконавчий комітет Якимівської селищної ради функції органу приватизації, що забезпечує підготовку об’єктів приватизації до продажу на аукціоні: організацію та проведення конкурсних відборів суб’єктів оціночної діяльності для визначення ринкової вартості об’єктів приватизації, надання на розгляд  ради пропозицій щодо умов продажу об’єктів приватизації, забезпечення проведення робіт із землеустрою (у разі необхідності), залучення відповідних організацій та спеціалістів, підготовку відповідних документів.
4. Уповноважити голову  Якимівської селищної ради здійснювати від імені селищної ради всі необхідні дії, пов’язані з виконанням Програми приватизації, у тому числі укладати та підписувати відповідні договори та інші документи. 
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 


Якимівський селищний голова                                                     М.І. Захаров

                                                                                            Додаток  № 1 
                                                                  до рішення Якимівської селищної ради 
                                                                                   від 23.02.2016 р. № 18
 
                        СЕЛИЩНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ 
об’єктів комунальної власності територіальної громади  смт. Якимівка 
                                 НА 2016 – 2017 РОКИ
1. Загальні положення
 Селищна програма приватизації комунального майна на 2016-2017 роки (надалі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України , Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та інших актів, що регулюють питання власності.  
Програма приватизації визначає основні цілі та порядок її проведення, завдання, способи приватизації комунального майна та відповідні організаційні заходи щодо виконання цієї Програми. 
Основною метою Програми є: 
- залучення до приватизації покупців, які мають довгострокові інтереси у розвитку підприємництва на території міста; 
- відкритість та прозорість всіх процедур приватизації для громади міста та покупців;
- забезпечення надходження коштів до бюджету смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області.  
Основними завданнями приватизації є: 
- залучення коштів до бюджету смт. Якимівка;
- приватизація об’єктів, подальше перебування яких в комунальній власності є економічно недоцільним; 
- підвищення зацікавленості інвесторів до об’єктів приватизації. 
1.5. Суб’єктами приватизації об’єктів комунальної власності є: 
- продавці; 
- покупці (їх представники) 
Продавцем об’єктів приватизації є Якимівська селищна рада або інші суб’єкти, що мають право займатись даним видом діяльності, визначені Якимівською селищною радою. 
Покупцями об’єктів приватизації можуть бути юридичні та фізичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». 
1.6. Об’єктами приватизації є майно, яке знаходиться у комунальній власності територіальної громади селища, зокрема: 
- цілісні майнові комплекси невеликих комунальних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А; 
- окремо індивідуальне визначене майно; 
- об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти. 
Не підлягають приватизації об’єкти комунальної власності, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства та рішень селищної ради. 
1.7. Органом приватизації комунального майна є Якимівська селищна рада. 
1.8. Якимівська селищна рада зобов’язана виконувати всі обов’язки, завдання та функції, які відповідно до чинного законодавства належать до компетенції органу приватизації. 
2. Підготовка комунального майна до приватизації 
2.1. Ініціатива щодо приватизації об’єктів комунальної власності може виходити від : 
- Якимівської селищної ради (балансоутримувача майна територіальної громади селища); 
- юридичних та фізичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства, при цьому зазначені особи подають заяву вільної форми на ім’я селищного голови.
2.2. Пропозиції щодо визначення способу приватизації (викуп, аукціон, конкурс) надаються постійною депутатською комісією селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики. 
2.3.  Постійна депутатська комісія селищної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансування та регуляторної політики готує проект рішення про затвердження переліку об’єктів, які підлягають приватизації, та способів їх приватизації та вносить його на розгляд Якимівської селищної ради. 
2.4. Якимівська селищна рада здійснює підготовку об’єктів комунальної власності до продажу відповідно до Порядку, передбаченого законами України та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, інших уповноважених органів та цієї Програми. 
Строк підготовки об’єкта приватизації до продажу не повинен перевищувати двох місяців з дня видання органом приватизації рішення про приватизацію об’єкта. Підготовка об’єктів до продажу шляхом викупу (після прийняття відповідного рішення селищної ради) розпочинається з моменту подання відповідної заяви покупцем до органу приватизації. 
3. Визначення ціни продажу об’єктів приватизації 
3.1.Визначення ціни продажу об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, та початкова ціна продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні або за конкурсом, здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки майна комунальної власності суб’єктами оціночної діяльності. 
3.2.Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», «Методики оцінки вартості майна», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891, Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1442 та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна. 
3.3. Затвердження висновку про вартість майна здійснюється шляхом прийняття рішення  Якимівської селищної ради про затвердження висновку про вартість майна. 
Висновок про вартість майна, складений для цілей приватизації майна шляхом викупу або продажу конкурентними способами, дійсний протягом річного строку від дати його затвердження. 
3.4. Вимоги до змісту, форми та порядку складання звітів про оцінку майна встановлюються нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, майнових прав та професійно-оціночної діяльності. 
3.5. Відповідальність за достовірність звіту та висновку про незалежну оцінку майна та його рецензування несуть згідно з чинним законодавством України суб’єкти оціночної діяльності, які виконували ці роботи відповідно до укладених договорів. 
4. Порядок застосування способів приватизації 
4.1. Приватизація комунального майна здійснюється у способи, визначені Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з урахуванням особливостей їх застосування та цією Програмою: 
- викуп ;
- продаж за конкурсом ;
- продаж на аукціоні. 

4.2. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації: 
- не проданих на аукціоні, за конкурсом; 
- включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. 
4.3. Під час приватизації орендованого майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар може одержати право на викуп цього майна у наступних випадках: 
4.3.1. Якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому разі здійснюється  із  застосуванням  експертної  оцінки.    
4.3.2. В інших випадках відповідно до рішення селищної ради. 
4.4. Договір купівлі-продажу об’єкта, приватизація якого здійснюється шляхом викупу, укладається між Якимівською селищною радою та покупцем протягом строку, який не перевищує 4-х місяців від дати затвердження висновку про вартість майна. 
У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу він зобов’язаний відшкодувати Якимівській селищній раді протягом місяця витрати на підготовку об’єкта до продажу шляхом перерахування їх на рахунок бюджету смт. Якимівка. 
4.5. Конкурс, як спосіб приватизації, застосовується для продажу об’єктів малої приватизації, що мають соціально важливе значення, і полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта або за рівних умов – найвищу ціну. 
4.6. Аукціон, як спосіб приватизації, застосовується у всіх інших випадках і полягає в передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. Аукціон проводиться органом приватизації або уповноваженою ним особою ( на договірних засадах). 
4.7. Якимівська селищна рада у місячний термін з дня включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, зобов’язана про це письмово повідомити орендарів зазначених приміщень (споруд, будівель). 
5. Земельні відносини у процесі приватизації 
5.1 Земельні ділянки, які знаходяться під об’єктами, що приватизуються , можуть бути приватизовані разом з цими об’єктами або надані в оренду. Приватизація земельних ділянок в цьому випадку здійснюється за рішенням селищної ради.  
5.2. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації, відповідно до Земельного Кодексу України, надаються в оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок. 
6. Умови приватизації об’єктів комунальної власності 
6.1. Цільове використання об’єкта приватизації визначає Якимівська селищна рада. 
6.2. Покупець протягом строку, який не перевищує 1 року з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, повинен вирішити відповідно до вимог чинного законодавства питання користування земельною ділянкою, на якій розташований приватизований об’єкт. 
6.3. Покупець здійснює експлуатацію об’єкта приватизації з дотриманням будівельних, санітарних, екологічних, протипожежних та інших норм і правил. 
6.4. Кількість створених (збережених) робочих місць визначається в кожному окремому випадку покупцем і органом приватизації. 
 6.5. Покупець відшкодовує витрати, здійснені органом приватизації під час підготовки об’єкту до продажу (зокрема: послуги суб’єктів оціночної діяльності, інші витрати), що відображається в договорах купівлі-продажу комунального майна.  
6.6. Інші умови приватизації може визначати Якимівська селищна рада в кожному конкретному випадку. 
6.7. Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та укладання додаткових угод до нього здійснюється за рахунок покупця. 
7. Фінансові результати виконання програми приватизації 
7.1. Кошти, одержані від продажу комунального майна зараховуються до бюджету смт. Якимівка Якимівського району Запорізької області. 
9. Контроль за виконанням програми 
9.1. Контроль за виконанням Програми здійснює селищна рада. 
9.2. Контроль за належним і своєчасним виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності здійснює Якимівська селищна рада протягом 5 років з моменту нотаріального посвідчення відповідних договорів. 
9.3. У разі невиконання покупцем протягом 4 років 10 місяців умов приватизації, визначених в договорі купівлі-продажу здійснюються наступні заходи: 
9.3.1. Покупець запрошується на засідання постійної профільної комісії селищної ради, де останній звітує про хід виконання ним умов договору про купівлю-продаж об’єкту ; 
9.3.2. Постійна профільна комісія селищної ради на підставі письмового звіту, письмових пояснень та зобов’язань покупця вносить на розгляд селищної ради одне з таких рішень: 
- про надання додаткового строку (понад 5 років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу) для виконання всіх умов приватизації об’єкта з наступним укладанням додаткової угоди до договору купівлі-продажу об’єкту між органом приватизації та покупцем; 
- про розірвання договору купівлі-продажу об’єкта та повернення його до комунальної власності смт. Якимівка. При цьому кошти покупцю за придбаний об’єкт приватизації повертаються за рішенням суду. 
10. Прикінцеві положення. 
10.1. Перелік об’єктів комунальної власності смт. Якимівка, які підлягають приватизації, затверджується рішенням Якимівської селищної ради. 
10.2. У разі виникнення розбіжностей між площею об’єкта, що включений до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, та у технічній документації, остаточними вважаються дані, зазначені у технічній документації БТІ. 

Секретар селищної ради                                                                      Н.С.Кузнєцова
Погоджено: Самофалов С.А., юрист селищної ради

ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ   ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2016р.                                                                         № 19

Про проведення експертної оцінки

вартості об’єкту комунальної власності

Якимівської селищної ради - комплексу нежитлових

будівель по вул. Піонерській, 6, в смт. Якимівка.

                      На виконання Програми приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади смт. Якимівка на 2016 - 2017 роки, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження та раціонального використання майна комунальної власності територіальної громади смт. Якимівка, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

В И Р І Ш И Л А :

Звернутись до ПП Киценко М.М. з проханням провести незалежну оцінку вартості об’єкту комунальної власності Якимівської селищної ради - комплексу нежитлових будівель по вул. Піонерській, 6, в смт. Якимівка.

 

Якимівський селищний голова                                   М.І. Захаров