Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)


                   
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 57                                         смт Якимівка                                                    


Про звернення депутатів Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області до депутатів Запорізької обласної ради та голови Запорізької обласної державної адміністрації

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1.    Схвалити звернення Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області до депутатів Запорізької обласної ради та голови Запорізької обласної державної адміністрації, щодо необхідності термінового розгляду та затвердження  на черговій сесії Запорізької обласної ради питання, щодо внесення  змін та доповнень до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017р. № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», в частині розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я (додається).
2.    Рішення надіслати Запорізькій обласній раді та голові Запорізької обласної державної адміністрації.
3.    Звернення розмістити на веб-сайті Якимівської селищної ради.
4.    Контроль за виконання рішення покласти на секретаря селищної ради Забару М.С.


Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Забара  М.С. 9-12-51

Додаток
до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради 
сьомого скликання
від 14.02.2018 № 57

ЗВЕРНЕННЯ
до депутатів Запорізької обласної ради
та голови Запорізької обласної державної адміністрації

Ми, депутати Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, наполягаємо на терміновому врегулюванні питання передачі до консолідованого бюджету Якимівського району з обласного бюджету «Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» у сумі 19 005,20 тис. грн.  
При формуванні місцевого бюджету Якимівська селищна рада керувалась рішенням Запорізької обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», згідно якого для утримання закладів освіти та охорони здоров’я передбачалась передача з обласного бюджету до консолідованого бюджету Якимівського району «Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» у сумі 19 005,20 тис. грн. Дані кошти було заплановано використати на виплату заробітної плати та нарахувань на неї технічному персоналу загальноосвітніх шкіл (далі ЗОШ) громади в повному обсязі. 
Проект бюджету об’єднаної територіальної громади Якимівської селищної ради станом на 01.01.2018 року був збалансований, проте відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 25.01.2018 року №10 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» була значно зменшена сума «Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету», яка на даний час становить 3 676,985 тис. грн.
Таке рішення Запорізької обласної ради має досить істотний вплив на функціонування громади, адже потребує від ОМС пошуку в місцевому бюджеті додаткових вільних коштів, яких ми не маємо.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення стабільної роботи ЗОШ громади та недопущення створення заборгованості заробітної плати працівників,

просимо Вас:

1.    внести зміни до порядку розподілу бюджетних коштів таким чином, щоб встановити справедливе розподілення додаткової дотації об’єднаним територіальним громадам області. 
2.    забезпечити терміновий розгляд і прийняття проекту рішення «Про внесення  змін та доповнень до рішення Запорізької обласної ради від 30.11.2017р. № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік», в частині розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я», а саме викласти їх в редакції яка була прийнята 30.11.2017р.


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 58                                         смт Якимівка                                                    

Програма надання соціальних 
послуг особам, які потребують 
сторонньої допомоги, 
на 2018-2020 рр.

З метою  посилення соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності, покращення умов проживання осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови КМУ від 29.04.2004 р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити програму надання соціальних послуг особам,  які потребують сторонньої допомоги, на 2018-2020 рр. (додається)

2.    Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Нестеренка А.Є.

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров'я та соціальної політики.


Селищний голова                                                         В.М. Громихіна

Нестеренко А.Є.

Додаток
до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання від 14.02.2018 № 58

Програма надання соціальних послуг особам, які потребують
сторонньої допомоги,  на 2018-2020 рр.

1. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТОВУВАННЯ
НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ
МЕТОДОМ

 На обліку в управлінні соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації  перебувають 58 мешканців Якимівської об’єднаної територіальної громади, які за висновками закладів Міністерства охорони здоров’я потребують стороннього догляду, догляд за якими здійснюють фізичні особи (із загальної чисельності 21 особа надає соціальні послуги інвалідам І групи, у т.ч. працездатні – 11 осіб, які втратили працездатність (пенсіонери) – 10; 36 осіб надають соціальні послуги   інвалідам ІІ групи, у т.ч. працездатні - 28 осіб та 8  осіб, які втратили працездатність); 1 особа працездатного віку надає соціальні послуги хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» (далі - Порядок) непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і за висновками лікувальних закладів потребують постійної сторонньої допомоги та не перебувають на обліку в центрі соціальної допомоги, управлінням соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації призначається і виплачується щомісячна компенсаційна виплата.  
   Згідно п. 14 Порядку виплата компенсації фізичнім особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку, провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

               Відповідно до ст.ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, виходячи з розрахунку (згідно з Додатком 1) для здійснення  фізичними особами соціальних послуг на 2018 рік, необхідно передбачити фінансування на такі цілі за рахунок коштів Якимівської об’єднаної територіальної громади.     
          Рішення про прийняття даної Програми необхідне для підтримки діяльності фізичних осіб по наданню соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. 
            
3.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

           Фінансування заходів на виконання Програми здійснюється за рахунок бюджету Якимівської об’єднаної територіальної громади шляхом передачі до районного бюджету іншої субвенції з місцевого бюджету на фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та зареєстровані на території Якимівської об’єднаної територіальної громади.  
           Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням селищної ради про бюджет  Якимівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, розмір яких може коригуватися протягом року.
Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, грн.    Усього витрат на виконання
Програми на 2018 рік    Усього витрат на виконання
Програми на 2019 рік    Усього витрат на виконання
Програми на 2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:    137,8 тис.грн.    137,8 тис.грн.    137,8 тис.грн.
Бюджет об’єднаної територіальної громади    137,8 тис.грн    137,8 тис.грн    137,8 тис.грн
Всього за 2018-2020 рр.            413,4 тис.грн.
4. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ


           


Основним завданням Програми є фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» на 2018-2020 роки. Розрахунок потреби в коштах наведено у Додатку 1 до Програми.
         
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

              Виконання визначених Програмою заходів дасть змогу підвищити рівень соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги; рівень довіри до влади територіальної громади.
 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Відповідальним виконавцем Програми є управління соціального захисту населення Якимівської районної державної адміністрації. Фінансування проводиться при наявності коштів шляхом перерахунку у вигляді субвенції з бюджету Якимівської селищної ради до Якимівського районного бюджету.
            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється Якимівською селищною радою Якимівського району Запорізької області.

Додаток 1
                                                                                                        до Програми 
            
          Розрахунок потреби коштів на фінансування виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”  на 2018 рік. Розрахунок проведений, виходячи з прогнозованих розмірів прожиткових мінімумів на 2018 рік.
                                                                   
Категорія одержувачів соціальних послуг    Кількість одержувачів    Середній розмір компенсації, грн.    Потреба коштів на 2018 рік.
1. Компенсація фізичн. особам, які надають соц. послуги інв. І гр..:
1.1.працездатні;
1.2.особи. які втратили працездатність.    


11
10    


271,23
211,38    


271,23* 12*11= 35802,36
211,38*12*10= 25365,60
2. Компенсація фізичн. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, інв. 2гр. та дітям інвалідам:
2.1.працездатні;
2.2.особи, які втратили працездатність.    


28
8    


180,82
140,87    


180,82*12*28 = 60755,52
140,87 *12*8= 13523,52
3.. Компенсація фізичн. особам, які надають соц. послуги хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.
3.1 працездатні:
3.2 особи, які втратили працездатність    


1    


126,57    


   126,57*12*1=1518,86
ВСЬОГО    58        136965,86
Поштовий збір            769,20
Разом з п/збором            137735,06

 


                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 14 лютого 2018 року                   № 59                                        смт Якимівка                                                    

Цільова програма Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році»

    Відповідно до п. 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного  кодексу України,   Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

    1.  Затвердити цільову програму Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році» (додається). 
2. Видатки, пов’язані з реалізацією програми, здійснювати за рахунок коштів, передбачених бюджетом селищної ради на 2018 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.


Селищний голова                                                            В.М.  Громихіна 

Забара М.С. 9-12-51


Додаток 
до рішення третьої сесії
Якимівської селищної ради
сьомого скликання
від  14.02.2018 № 59

Цільова програма Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році»

І. Загальні положення
Цільову програму Якимівської селищної ради «Забезпечення проведення заходів призову на  строкову військову службу та призову  на військову службу за контрактом до лав Збройних сил України на території Якимівської селищної ради у 2018 році» (далі – Програма) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу». 

ІІ. Мета Програми
Метою є матеріально-технічне забезпечення спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я щодо проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на території Якимівської селищної ради.

ІІІ. Проблемні питання 
та обґрунтування необхідності їх розв’язання 
У процесі проведення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом виникають проблемні питання:
1. Доставка призовників та військовозобов’язаних від районного військового комісаріату до обласного збірного пункту або пункту збору військової частини.
2. Виготовлення друкарської продукції у вигляді формалізованих документів та бланків.
3. Закупівля канцелярського приладдя для забезпечення оформлення документів.
4. Закупівля оргтехніки та обладнання для забезпечення оформлення документів.
5. Інші види та засоби матеріального забезпечення районного військового комісаріату.
6. Проведення поточного ремонту призовної дільниці райвійськкомату.

IV. Фінансове забезпечення реалізації програми
Фінансування заходів щодо забезпечення друкарською продукцією, канцелярським приладдям, іншими засобами матеріального забезпечення та перевезення призовників та військовозобов’язаних автобусами до обласного збірного пункту (пункту збору військової частини) здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та з урахуванням його можливостей, а також інших джерел, незаборонених законодавством.
Виконавцем програми визначити Якимівську селищну раду.

VI. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу своєчасно і якісно виконати вимоги законодавства щодо забезпечення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом на території Якимівської селищної ради.


VIІ. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Програми 

№ з/п    Джерела фінансування    Обсяг фінансування, всього, тис. грн. 
        рік
        2018
1.    Обласний бюджет    -
2.    Селищний бюджет    30,0
3.    Інші джерела    -
    Усього    30,0