Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ (ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ)                    
УКРАЇНА
                        
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 29 січня 2018 року                             № 45                                        смт Якимівка

Про селищну Програму висвітлення діяльності Якимівської селищної ради,
її виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост та старостинських округів селищної ради
у районній газеті «Слово трудівника» на 2018 рік

З метою всебічного і об’єктивного висвітлення всіх аспектів діяльності органів місцевого самоврядування, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації» за  погодженням із постійними комісіями селищної ради,  Якимівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Рішення не прийнято за відсутності достатньої кількості голосів.


Селищний   голова                                                              В.М.Громихіна

Забара М.С. 9-12-51

ЗАТВЕРДЖЕНО
                             рішення третьої сесії 
Якимівської  селищної ради
сьомого скликання  
                                                                                              від 29.01.2018 №  45

ПРОГРАМА
 висвітлення діяльності Якимівської селищної ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів старост та старостинських  округів,  селищної ради у районній газеті «Слово трудівника» 
на 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Програма висвітлення діяльності Якимівської селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів старост та старостинських  округів селищної ради у районній газеті «Слово трудівника» у 2018 році (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування Якимівської селищної ради із районною газетою «Слово трудівника» (надалі – засоби масової інформації). 
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації». 
1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Якимівської селищної ради, виконавчого комітету, депутатів селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету, посадових осіб селищної ради, старост і старостинських округів, органів самоорганізації населення (надалі – селищна рада, виконавчий комітет, посадові особи, депутати, старости та сторостинські округи). 

2.    ТЕРМІНИ
2.1. Висвітлення діяльності Якимівської селищної ради – отримання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост та старостинських округів  селищної ради задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу місцевого органу.
2.2. Офіційна інформація Якимівської селищної ради – офіційна документована інформація, створена в процесі діяльності органу місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
2.3.Офіційним друкованим засобом масової інформації, на сторінках якого висвітлюється діяльність Якимівської селищної ради, є газета «Слово трудівника».
2.4.    Режим доступу до інформації – це передбачений правовими нормами порядок одержання, використання та зберігання інформації.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост та старостинських округів  селищної ради через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.
3.2. Основними завданнями Програми є:
3.2.1. Інформування мешканців об’єднаної громади про діяльність селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради.
3.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності селищної ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів  селищної ради через засоби масової інформації.
3.2.3. Забезпечення подання населенню інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.
3.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії селищної ради з територіальною громадою селищної ради.
3.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців об’єднаної громади з питань місцевого значення.

4. ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Предметом висвітлення виступає діяльність Якимівської селищної ради, депутатів селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів ради.
4.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:
4.2.1. Прийняті селищною радою, селищним головою, виконавчим комітетом нормативні акти, програмні документи та інші рішення.
4.2.2. Роз’яснення рішень селищної ради, постійних та інших комісій ради, селищного голови і виконавчого комітету, їх наслідків для мешканців об’єднаної громади та механізмів реалізації.
4.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування.
4.2.4. Інформування про діяльність селищного голови, його заступників, виконавчого комітету посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті об’єднаної громади.
4.2.5. Інформування про діяльність селищної ради, постійних і тимчасових комісій, секретаря ради, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті об’єднаної громади.
4.2.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань селищної ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.
4.2.7. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує селищна рада чи які здійснюються за її підтримки.
4.2.8. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням селищної ради.
4.2.9. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у об’єднаній громаді та їх значення для повсякденного життя територіальної громади і кожного її мешканця.
4.2.10. Щорічні плани і звіти про діяльність селищної ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів.
4.2.11. Інформування про офіційні візити депутатів, посадових осіб, депутатів і старост селищної ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном. 
4.2.12. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем об’єднаної громади.
4.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою. 
4.4. Висвітлення діяльності селищної ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради здійснюється, як правило, у районній газеті «Слово трудівника», забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців об’єднаної громади. 
4.5. При висвітленні діяльності селищної ради, її виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема матеріали, гасла, заклики за ту чи іншу політичну силу, у тому числі з переліку тих, що представлені у селищній раді.
4.6. Інформація щодо висвітлення діяльності селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради подається уникаючи втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність. 

5. МЕХАНІЗМ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у бюджеті Якимівської селищної на 2018 рік.
5.2. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності селищної ради є відкритою для радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення.
5.4. Висвітлення діяльності селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів ради відбувається через укладення договорів про надання послуг з висвітлення із засобами масової інформації. 
5.5. У договорі про надання послуг з висвітлення діяльності селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів ради вказуються: 
5.5.1. Сторони договору. 
5.5.2. Предмет договору. 
5.5.3. Обсяг, форми і методи висвітлення. 
5.5.4. Права та обов’язки сторін. 
5.5.5. Порядок розрахунків. 
5.5.6. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору. 
5.5.7. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки відносин щодо висвітлення діяльності селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради (порядок спростування інформації тощо).
     5.6. Фінансування Програми здійснюється через перерахування коштів на розрахункові рахунки засобів масової інформації, відкриті у банках, що створені і діють на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів прийому-передачі наданих послуг. 

6. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ
 
У результаті виконання Програми очікується: 
6.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради. 
6.2. Запровадження постійного діалогу селищної влади з громадою селищної ради з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення. 
6.3. Підвищення результативності виконання селищною владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед жителями об’єднаної громади. 
6.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їхню діяльність. 

7. ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ
 
Зміст заходу    Витрати (тис. грн.)
Висвітлення діяльності Якимівської селищної ради, виконавчого комітету, посадових осіб, депутатів, старост і старостинських округів селищної ради у районній газеті «Слово трудівника» у 2018 році.    
100,0
Всього:    100,0

8. ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ

№    Джерело    Сума, тис. грн.
1     Бюджет Якимівської селищної ради на 2018 рік    100,0
     ВСЬОГО:    100,0

Депутат селищної ради                                       __________________________