Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ КАТЕЛЬНІ НА ВУЛ. МЕЛІОРАТОРІВ,5А СМТ ЯКИМІВКА, ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛВСТІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЯКИМІСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 2
ВІД "17 " липня 2012 року
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ТАРАРІЄВА Т.Т.КОНКУРСНІ ТОРГИ
Капітальний ремонт центральної котельні на вул.Меліораторів, 5а, смт.Якимівка,
Запорізької області.ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВсмт.Якимівка – 2012 року

Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів:
Документація конкурсних торгів
I. Загальні положення
1 2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних
торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»
від 01.06.2010 р. № 2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів
повне найменування Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
місцезнаходження 72503 Запорізька область Якимівський район смт.Якимівка
вул.Молодих патріотів,10а
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками Тарарієва
Тамара Тимофіївна, спеціаліст 1 категорії селищної ради, т. (06131) 9-10-31, ф.
(06131) 9-12-51), akimovka – ps@mail.ru.
3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі Капітальний ремонт центральної котельні на
вул.Меліораторів, 5а, смт.Якимівка , Запорізької області.
вид предмета закупівлі Капітальний ремонт центральної котельні на
вул.Меліораторів, 5а, смт.Якимівка , Запорізької області.
місце, кількість, поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
72503 Запорізька область Якимівський район смт.Якимівка вул.Молодих патріотів,10а
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) Вересень – листопад 2012р.
4. Процедура закупівлі Відкриті торги
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі
закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна
пропозиції конкурсних торгів Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта
України - гривня.Розрахунки за товар здійснюються у національній валюті України згідно з
договором про закупівлю.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних
торгів Під час проведення процедур закупівель усі документи, що мають відношення до
конкурсних торгів складаються українською мовою
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів Учасник, який
отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення
строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо
документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом
трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних
торгів.Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до
документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій
конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного
робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було
видано документацію конкурсних торгів.У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень
щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник
повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на
сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних
торгів У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації
конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням
у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано
документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.Зазначена
інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів* Ця вимога не стосується учасників, які
здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів
чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами,
установами) Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у
запечатаному конверті.Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію
конкурсних торгів.Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі
повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.На зворотному боці останньої сторінки
пропозиції конкурсних торгів місце прошивки повинно бути заклеєно, зазначена кількість
прошитих аркушів, засвідчено підписом уповноваженої особи учасника та печаткою*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури
закупівлі підтверджується одним з наступних документів: випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує
повноваження посадової особи учасника на підписання документів.Пропозиція
конкурсних торгів подається у одному примірнику в окремому конверті з написом
«Пропозиція
конкурсних торгів», який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника
процедури закупівлі*.На конверті повинно бути зазначено:повне найменування і
місцезнаходження замовника;назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення
відкритих торгів;повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури
закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,
номери контактних телефонів;маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата
та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника Пропозиція конкурсних торгів, яка
подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - пропозиції
конкурсних торгів за формою згідно Додатку № 2;- документів, що підтверджують
повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів пропозиції конкурсних торгів;- документального підтвердження про необхідні
технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну
технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета
закупівлі); - документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним
критеріям (додаток № 1); - заповнений проект договору (Додаток № 4).Учасник визначає
ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів,
що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на транспортування, навантаження
та розвантаження, страхування та інші витрати.В пропозиції конкурсних торгів ціни
вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість
кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах. Вартість
пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання
будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі
витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До розрахунку ціни пропозиції
не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури
закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов’язані із укладанням договору,
у тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням та витрати, пов'язані з
залученням експертів до роботи комітету з конкурсних торгів на договірних засадах.
Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Не вимагається
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними Пропозиції
конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.Учасник має право:відхилити таку
вимогу;погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних
торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників Кваліфікаційні критерії для учасників
встановлюються відповідно до статті 16 Закону. Їх перелік передбачений Додатком № 1.
Відповідно до статті 17 Закону, замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі
у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити
пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:1) він має незаперечні докази того,
що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій
особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо
визначення переможця процедури закупівлі;2) учасника було притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;3)
виявлено факт участі учасника у змові;4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за
злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом
порядку;5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником або учасником
попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку;6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі,
який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;7) учасником не надано
документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;8) учасник
або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом
та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.Замовник може прийняти рішення про
відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, та
може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:1) учасник або учасник
попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів);2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську
діяльність відповідно до положень його статуту.Інформація про відхилення пропозиції
конкурсних торгів, кваліфікаційної пропозиції із зазначенням підстави надсилається
учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох
робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до
статті 10 цього Закону.Згідно з цією Документацією конкурсних торгів та Додатком 1 Учасник
подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів, документи, що підтверджують
відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.Документальне підтвердження
кваліфікації Учасника для виконання Договору про закупівлю у випадку акцепту його
пропозиції конкурсних торгів, повинно запевнити Замовника у тому, що:а) Учасник здійснює
підприємницьку діяльність відповідно до положень його Статуту (вимога встановлюється до
Учасників торгів - юридичних осіб);б) Учасник сплатив податки і збори (обов'язкові платежі),
передбачені законодавством (вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб та
суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб);в) Учасник не визнаний в
установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство
(вимога встановлюється до Учасників торгів - юридичних осіб);Замовник має право
звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади,
підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання
достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв,
наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту
зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію
конкурсних торгів такого учасника.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних
торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника
технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі.Інформація про необхідні
технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі зазначена в Додатку 7
Документації.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані
пропозиції конкурсних торгів Учасники подають свої пропозиції конкурсних торгів
відповідно до предмету закупівлі в цілому.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником Учасник
має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення
строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів
враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій
конкурсних торгів
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів Особисто або поштою
місце подання пропозицій конкурсних торгів 72503 Запорізька обл., Якимівський р-н.,
смт.Якимівка, вул.Молодих патріотів, 10а, каб.5
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) Пропозиції
конкурсних торгів повинні бути подані не пізніше 08год. 30 хв. та 23.08.2012року, з
урахуванням вимог Розділів III.Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником
до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.Пропозиції конкурсних торгів,
отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням
дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 72503 Запорізька обл., Якимівський р-н,
смт.Якимівка. вул.Молодих патріотів, 10а, каб.5
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів Розкриття пропозицій конкурсних
торгів відбудеться 23.08.2012 року о 09год. 00хв До участі у процедурі розкриття
пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури
розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді
або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.Якщо учасником торгів є фізична особа,
то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу; якщо учасником
торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії
документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа,
що засвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати
довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника,
що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.
Зазначені документи пред’являються замовнику перед розкриттям пропозиції конкурсних торгів,
а їх копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані
у складі конкурсної пропозиції.За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну
відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.Під час розкриття
пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних
документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування
та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної
пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття
пропозицій конкурсних торгів.Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається
у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України.Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.Завірена підписом голови комітету з
конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних
торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня
отримання такого запиту.Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється
відповідно до статті 10 Закону
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням
питомої ваги критерію Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до
Зісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.Замовником визначаються критерії та
методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону та згідно Додатку № 3.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен
перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.За результатом
розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій
конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
2. Виправлення арифметичних помилок Замовник має право на виправлення арифметичних
помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних
торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних
торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних
торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:а) при розходженні між
сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;б) при розходженні
між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на
кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на
погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому
випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.Якщо
учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів
відхиляється.
3. Порядок вивчення пропозицій конкурсних торгів Замовник вивчає пропозиції
конкурсних торгів з метою визначення, що:а) пропозиція конкурсних торгів відповідає
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Документації конкурсних торгів;б) пропозиція
конкурсних торгів відповідає вимогам Закону;в) пропозиція конкурсних торгів відповідає
умовам Документації конкурсних торгів.г) Учасник надає всі пояснення та/або докази, які
може вимагати Замовник;д) пропозиція конкурсних торгів оформлена та підписана належним
чином.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів Замовник відхиляє пропозицію конкурсних
торгів у разі, якщо:1) учасник:не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим
статтею 16 Закону;не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося
замовником;2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього
Закону;3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається
учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися Замовник відміняє
торги у разі:відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;неможливості усунення
порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;порушення порядку публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого
цим Законом;подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;відхилення
всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;якщо до оцінки допущено пропозиції
менше ніж двох учасників.Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути
чітко визначено у документації конкурсних торгів.Замовник має право визнати торги такими,
що не відбулися у разі, якщо:ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;здійснення закупівлі стало
неможливим внаслідок непереборної сили.Повідомлення про відміну торгів або визнання їх
такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам
протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та
оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.У день
визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш
економічно вигідною за результатами оцінки.Замовник зобов'язаний протягом одного робочого
дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове
повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження
учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно
вигідною за результатами оцінки.На Учасника-переможця торгів покладаються всі витрати,
пов'язані з залученням Експерта до роботи комітету з конкурсних торгів щодо юридичного
супроводу державної закупівлі на договірних засадах (консультаційні послуги), згідно
укладеного договору між Замовником та Юридичною фірмою (Експертом) № 1 від 12 липня
2012 року.Консультаційні послуги в сумі: 3 000.00 грн. (три тисячі гривень 00 коп)
повинні бути оплачені Учасником-переможцем торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з
моменту отримання ним акцепту конкурсної пропозиції на рахунок Юридичної фірми.Замовник
укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було
акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів
з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
Істотні умови договору визначаються згідно вимог статей 40, 41 Закону та відповідно
до Додатку № 4.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю У разі
письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог
документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у
строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю Не вимагається
5. Процедура оскарження Будь-який Учасник має можливість оскаржити протиправні рішення,
дії чи бездіяльність Замовника, якщо такі мали місце внаслідок порушення Замовником
процедури закупівлі. Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у
порядку, визначеному статтею 18 Закону.Скаргу з приводу порушень Замовником торгів
процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності Учасник подає органу
оскарження.Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта
оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення
рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про
призупинення процедури закупівлі Державне казначейство України, редакцію державного
офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, замовника та суб'єкта
оскарження.Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником будь-яких
дій та прийняття будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору про
закупівлю.Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги
обґрунтоване рішення, в якому зазначається рішення про повне або часткове задоволення
чи незадоволення скарги або залишення її без розгляду.


ДОДАТОК № 1

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює
господарську діяльність відповідно до чинного законодавства: 1.1. Копія Статуту або
іншого установчого документу.1.2. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.1.3. Документ,
підтверджуючий повноваження особи, яка уповноважена підписувати договір (виписка з
протоколу засновників про призначення директора, президента; довіреність керівника та інше).

1.4. Копія ліцензії, дозволів на право здійснення Учасником діяльності, передбаченої
цією закупівлею (якщо предмет закупівлі згідно з законодавством потребує відповідних
дозволів, ліцензій).1.5. Копія паспорту (у разя якщо учасником є фізична особа).1.6. Копія
довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (у разя якщо учасником є фізична особа)
2. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він не має
заборгованості по сплаті податків, зборів і обов’язкових платежів: 2.1. Копія довідки
про взяття на облік платника податку .2.2. Копія свідоцтва про реєстрацію платника
податку на додану вартість або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку.
2.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про
відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету,
дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.
3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має достатньо
обладнання, матеріально-технічну базу та працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід: 3.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі,
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.3.2. Інформаційна довідка, складена
у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід.
4. Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він має позитивні
результати фінансового обігу: 4.1. Копія балансу за останній звітній період (форма Ф-1
«Баланс») – для юридичних осіб.4.2. Копія Звіту про фінансові результати за останній
звітній період (форма Ф-2 «Звіт про фінансові результати») – для юридичних осіб.
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період (форма Ф-3 «Звіт про
рух грошових коштів») – для юридичних осіб. 4.4. Копія квартального звіту для Фізичних
осіб підприємців за останій звітній період.4.5.Оригінал або нотаріально завірена копія
довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості
за кредитами, станом не більше 2-х тижневої давності відносно дати розкриття пропозицій
конкурсних торгів.
5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він виконував
аналогічні договори. 5.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів
(в т.ч. за обсягом) в якій повинно бути зазначено: назва організації із якою укладено
договір; адреса, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору; предмет
закупівлі; сума договору; термін виконання договору.5.2. Копії аналогічних договорів
(не менше 2-х).5.3. Відгуки (рекомендації) від інших замовників (клієнтів) – не менше 2-х.
6. Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі
закупівлі: 6.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, яка видана
відповідним територіальним органом, про відсутність рішення про порушення проти суб’єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом,
не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
7. Інші документи: 8.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості
про підприємство: а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для
контактів); б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для
юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма
(для юридичних осіб).8.2. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі
закупівлі з підстав відповідно до статті 17 Закону України « Про здійснення державних
закупівель». (за формою наведеною в Додатку №6)

Якщо учасник торгів невзмозі надати будь-який документ (довідку), який вимагається
замовником для підтвердження відповідності пропозиції кваліфікаційним та іншим вимогам,
то він повинен надати довідку з зазначенням причини.


* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені
учасником відповідно до Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів;
б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних
критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту
зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію
конкурсних торгів такого учасника.
в) документи, які не передбачені чинним законодавством Украни при здійсненні господарської
діяльності для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються
останніми в складі пропозиції конкурсних торгів.ДОДАТОК № 2

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

"ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у відкритих
торгах на закупівлю капітальний ремонт центральної котельні на вул.Меліораторів, 5а,
смт.Якимівка , Запорізької області. згідно з специфікацією Замовника торгів.
Вивчивши Документацію конкурсних торгів та специфікацію, на виконання зазначеного
вище, ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну
суму _________________ гривень (в тому числі ПДВ)*.

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша Документація конкурсних торгів
разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають
силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде
акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором
про закупівлю.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів
з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція
конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час
до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми зобов'язуємося сплатити витрати пов'язані з залученням Експерта до роботи комітету з
конкурсних торгів щодо юридичного супроводу державної закупівлі на договірних засадах
(консультаційні послуги) у сумі 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок), згідно
укладеного договору між Замовником та Юридичною фірмою (Експертом) № 1 від 12 липня
2012 року протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання нами акцепту пропозиції
конкурсних торгів.
4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних
торгів згідно з умовами Документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені
у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати
Договір про закупівлю із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про
акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 робочих днів з дня
акцепту пропозиції конкурсних торгів.
у строк не раніше ніж через 14 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту

6. Умови розрахунків: 30 відсотків - передоплата на придбання товарів, після підписання
договору, 70 відсотків – після закінчення робіт та підписання акту виконаних робіт.
7. Строк виконання робіт: до грудня 2012 року.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


* якщо Учасник не є платником ПДВ, то суму пропозиції зазначати без ПДВ.
ДОДАТОК № 3


КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
Ціна.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію Ціна - 100 балів.

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі
зростання значень. У випадку однакового значення показника, переможець визначається
шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю
в голосуванні не менш двох третин членів комітету конкурсних торгів. Якщо результати
голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.
Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.

Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних
торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється
максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних
торгів визначається за формулою:
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де
Бобчисл = обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";
Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для
якого обчислюється;
100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".ДОДАТОК № 4
Учасник не повинен відступати від даної форми.


ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ
________________________ ___ ____________ 20__ року
(місце укладення договору) (дата)

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(найменування Замовника)
в особі ___________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _________________________________________________________________
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Замовник), з однієї сторони, і ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(найменування Учасника)
в особі ___________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________
(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)
(далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі -
Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Учасник зобов'язується у 20__ році надати Замовникові послуги, зазначені в ____________

___________________________, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.2. Асортимент послуги _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кількість послуг _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна цього Договору становить ______________________________________________________,
(вказати цифрами та словами)
у тому числі:
_________________________________________________________________________________
(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату послуг (далі - рахунок)
або після підписання Сторонами акта ______________;
або попередньої оплати, яка здійснюється на підставі _____ у термін до ___ _______0__ року
в розмірі _____________ гривень*;
або поетапної оплати Замовником наданих послуг.
__________________________________________________________________________________.
(зазначаються інші умови і порядок здійснення оплати)

Учасник протягом ____________________________________________ з дня надходження коштів
(строк)

як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з проміжним актом-звітом про
використання коштів за призначенням*.
____________
* Заповнюється у випадках, якщо здійснення попередньої оплати за державні кошти
передбачено чинним законодавством.
4.2. До рахунка додаються:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(акт приймання-передачі послуг та інші документи)

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Строк надання послуг____________________________________________________________

5.2. Місце надання послуг
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги ;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом __________;
6.1.3.Інші обов'язки ________________________________________________________________.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником,
повідомивши про це його у строк ______;
6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення
документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки,
підписів тощо);
6.2.5. Інші права ___________________________________________________________________.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом
II цього Договору;
6.3.3. Інші обов'язки ________________________________________________________________.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати
цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ______;
6.4.4. Інші права ___________________________________________________________________.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за
бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у
розмірі ____________________________________________________________________, а у разі
здійснення попередньої оплати Учасник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає
Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
__________________________________________________________________________________.
(зазначаються види порушень та санкції за них)

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо,
епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються ____________________________________________________________________.
(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж _____ днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої
оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього
Договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх
шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з ________________________ і діє до ______________________.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у ____ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
Невід'ємною частиною цього Договору є:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)


XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник Учасник

_____________________________________ ______________________________________
(найменування) (найменування/П. І. Б)

_____________________________________ _____________________________________
(ідентифікаційний код) (ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер)

_____________________________________ ____________________________________
(місцезнаходження) (місцезнаходження/місце проживання)

_____________________________________ _____________________________________
(телефон) (телефон)

_____________________________________ _____________________________________
(телефакс) (телефакс)

____________________________________ _____________________________________
(рахунок у Державному казначействі (рахунок у Державному казначействі
або у банку) або у банку)

(підпис) (підпис)
М. П. М. П.
--------------
* Заповнюється у випадках, якщо здійснення попередньої оплати
за державні кошти передбачено чинним законодавством.ДОДАТОК № 5
Учасник не повинен відступати від даної форми.ДОВІРЕНІСТЬ

м.__________________ «___» __________2012р.


__________________________ (повна назва Учасника), далі підприємство, в особі директора
(голови правління, президента)_________________, який(а) діє на підставі Статуту, цією
довіреністю уповноважує себе/представника ________________________________(П.І.Б., № та
серія паспорту, місце проживання) представляти інтереси підприємства на процедурі відкритих
торгів на закупівлю________________________________(вказати предмет закупівлі ) (вказати
назву Замовника).
Для виконання представницьких функцій _________________________(П.І.Б.) надаються
права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:
- звертатися за роз’ясненням до комітету конкурсних щодо документації конкурсних
торгів;
- подавати пропозиції конкурсних торгів;
- відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій конкурсних торгів;
- бути присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів;
- давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції
конкурсних торгів;
- подавати заявки на участь у відкритих торгах;
- подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші
повноваження, необхідні для розгляду комітетом конкурсних торгів пропозиції конкурсних
торгів підприємства.Ця довіреність видана «_____»____________2012р., є чинною до
«_____»_______________2012р. без права передоручення.


Директор
(голова правління, президент) _________________ /ініціали, прізвище/
м.п. підпис

ДОДАТОК № 6
Учасник не повинен відступати від даної форми.
Довідка
про відсутність підстав для відмови
в участі у процедурі закупівлі з підстав відповідно до статті 17 Закону України
« Про здійснення державних закупівель».


1. _____________________________
(назва учасника торгів) не було притягнуто згідно
з Законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних
закупівель

2. ______________________________ (фізична особа)
(назва учасника торгів) не було засуджено за злочин,
пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку
3. Службова (посадова) особа учасника _________________________, яку уповноважено
учасником представляти інтереси _____________________________(назва учасника торгів)
під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, пов’язаний з
порушення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.
4. ______________________________
(назва учасника торгів) повідомляє замовника про відсутність підстав для
відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі (відповідно до ст. 17 Закону України
"Про здійснення державних закупівель").Кервіник ________________________
м.п.

ДОДАТОК № 7
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Технічні вимоги
Специфікація


Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми виконання робіт
№п/п Найменування робіт та витрат Одиницявиміру Кількість Примітка
1 2 3 4 5
1 Вирізання сталевих заглушок на
трубопроводiдiаметром 50 мм шт 240
2 Розбирання трубопроводiв кип`ятильного пучка,
дiаметртрубопроводу 51 мм 100м 18,48
3 Виготовлення труб кипятильного пучка
дiаметром 51 мм т 8,574
4 Труби сталевi безшовнi , зовнiшнiй дiаметр 51 мм,
Товщина стiнки 4,0 мм м 1848
5 Врiзування в iснуючi конструкції зi сталевих труб
табарабани котла труб кип`ятильного пучка ф 50мм шт 1120
6 Розбирання опускних труб, дiаметром 150 мм 100м 0,07
7 Прокладання опускних труб дiаметром 150 мм 100м 0,07
8 Виготовлення опускних труб, дiаметром 159 мм т 0,12
9 Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз
сталiмарки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 159 мм,
товщинастiнки 4,5 мм м 7
10 Врiзування в iснуючi конструкції опускних труб
ф150мм шт 2
11 Розбирання перепускних труб дiаметром 100 мм 100м 0,072
12 Прокладання перепускних труб діаметром 108 мм 100м 0,072
13 Виготовлення перепускних труб діаметром 108 мм т 0,074
14 Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз
сталiмарки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 108 мм,
товщинастiнки 4 мм м 7,2
15 Брухт металевий т 8,77
16 Замiна набивки сальникiв вентилiв дiаметром до 32 мм 100шт 0,06
17 Замiна набивки сальникiв вентилiв дiаметром до 50 мм 100шт 0,12
18 Ремонт засувок дiаметром 50 мм 100шт 0,04
19 Ремонт засувок дiаметром 100 мм 100шт 0,01
20 Ремонт засувок дiаметром до 150 мм 100шт 0,05